Ons team


Op de Driemaster werken we met een team van professionele, gemotiveerde en betrokken leerkrachten.
Er is een prettig onderwijsklimaat, waarin we open met elkaar communiceren. Een aantal leerkrachten hebben zich gespecialiseerd; bv in rekenen, zorgleerlingen of ICT.
Verder zijn er aan de school een vakleerkracht gymnastiek, een klassenassistent en een conciërge verbonden.
Daarnaast zijn er op school mogelijkheden voor creatieve therapie.

In het schooljaar 2018-2019 werken op de Driemaster:

Erna Roosloot                groep 1-2                 Titia Mijnen                    vakleerkracht muziek                                     
Annemarie Melgers      groep 1-2                 Sylvia den Hollander    intern begeleider
Karin Baart                     groep 3-4                 Liesbeth Wijker             klassenassistent
Paula van Loenen         groep 3-4                  Elly Wijminga                administratie
Loret Snip                      groep 5-6                 Gerard de Waard         conciërge
Manon Horsthuis          groep 5-6                  José Leeuw                   creatieve therapie
Sander Blotevogel        groep 7                                    
Marlies de Lange          groep 7
Edwin de Groot             groep 8                      Rob de Boo                  directeur