Ons team


Op de Driemaster werken we met een team van professionele, gemotiveerde en betrokken leerkrachten.
Er is een prettig onderwijsklimaat, waarin we open met elkaar communiceren. Een aantal leerkrachten hebben zich gespecialiseerd; bv in rekenen, zorgleerlingen of ICT.
Verder zijn er aan de school een vakleerkracht gymnastiek, een klassenassistent en een conciërge verbonden.
Daarnaast zijn er op school mogelijkheden voor creatieve therapie.

In het schooljaar 2019-2020 werken op de Driemaster:

Rob de Boo                    directeur
Erna Roosloot                groep 1-2                 Titia Mijnen                    vakleerkracht muziek                                     
Annemarie Melgers      groep 1-2                 Marloes Willems           intern begeleider
Karin Baart                     groep 3-4                 Liesbeth Wijker             klassenassistent
Marlies de Lange           groep 5-6                 Elly Wijminga                administratie
Manon Horsthuis          groep 5-6                 Gerard de Waard         conciërge
Edwin de Groot             groep 7-8                  José Leeuw                   creatieve therapie