Ons team


Op de Driemaster werken we met een team van professionele, gemotiveerde en betrokken leerkrachten.
Er is een prettig onderwijsklimaat, waarin we open met elkaar communiceren. Een aantal leerkrachten hebben zich gespecialiseerd; bv in rekenen, zorgleerlingen of ICT.
Verder zijn er aan de school een vakleerkracht gymnastiek, een klassenassistent en een conciërge verbonden.
Daarnaast zijn er op school mogelijkheden voor creatieve therapie.

In het schooljaar 2018-2019 werken op de Driemaster:

Marlies de Lange                                        Esther Schoofs
Sander Blotevogel                                      Edwin de Groot
Loret Snip                                                    Sylvia den Hollander
Erna Roosloot                                             Liesbeth Wijker
Paula van Loenen                                      Gerard de Waard
Karin Baart                                                  Elly Wijminga
Annemarie Melgers                                   Rob de Boo
Titia Mijnen (vakleerkracht muziek)        José Leeuw (creatieve therapie)